ab, geboren uit de familie van egdom is GEEN orgaan donor

ab, geboren uit de familie van egdom is GEEN orgaan donor

 

op 14 02 2018,  door ab, geboren uit de familie van egdom, per email verzonden aan ; info@donorregistratie.nl ;

 

 

                       Lecturi Salutem .

 

Ondergetekende heeft zich volgens mij ingeschreven als zijnde GEEN DONOR.

 

Aangezien ik inz. mijn levensovertuiging, geen overheden, gezag van andere mensen, en / of cooperaties kan en mag erkennen.

 

Is het voor mij ook niet mogelijk een digid aan te vragen , of websites te bezoeken, zoals "mijn overheid" .

 

Ik kan ik dit daarom ook niet controleren.

 

Zou ik dit wel doen, dan zou ik die z.g. overheid mijn erkenning geven, en gezag over mij als mens verlenen.

 

Wilt u voor mij alstublieft controleren of alles goed verlopen is, en ik GEEN DONOR ben

 

En mij dit middels een document, of een kaartje, welke ik door narcistische "STAATSDWANG" genoodzaakt zal zijn, bij mij te dragen bevestigen ?

 

Sinterklaas, de kerstman, en ook de fictief opgemaakte NATUURLIJK PERSOON, ALBERTUS VAN EGDOM  bestaan NIET !

 

De op 7 mei 1955 soeverein geboren MENS, Albertus ( roepnaam ab ), geboren uit zijn moeder Jacoba Coljee, verwekt door zijn vader Willem Gerrit van Egdom, en daar mede geboren uit de familie van Egdom, ( verder te noemen ab geboren uit de familie van egdom ) , bestaat thans in leven wel ! 

 

Ondergetekende, ab geboren uit de familie van egdom, is GEEN eigendom van de staat der ( VER ) Nederlanden,

 

Want dit zou slavernij betekenen , welke volgens grondwet art. 273f SR., en art. 4 URVM verboden zijn.

 

Ondergetekende verklaart hierbij, hij heeft absoluut GEEN vrijwillig afgesloten contracten, met de staat der ( VER ) Nederlanden, of 1 diens dochterondernemingen, als zijnde gemeentes etc., nog met private cooperaties

 

Geen enkele mens , of cooperatie heeft enige zeggenschap, over mij de MENS ab, geboren uit de familie van egdom, of over de fictieve ballast / dode entiteit voortgekomen middels , c.q. NATUURLIJK PERSOON ALBERTUS VAN EGDOM

 

Indien er documenten zijn welke mij onder DWANG heeft laten ondertekenen , er documenten zijn welke mensen / ambtenaren mijn geboorte aangever / vader "onder DWANG" middels  Art.1:19e.2 BW, hebben laten ondertekenen, welke mij ab, geboren uit de familie van egdom, een fictieve ballast van de dode entiteit NATUURLIJK PERSOON ALBERTUS VAN EGDOM, meegaven zijn deze geheel ogeldig, middels  ;

art 228 BW 6welke luid ;

Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling, en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar.

 

Ik wijs u daar bij ook op ; Art 3:33 BW boek 3

Concluderend ; er zijn geen “vrijwillig afgesloten contracten”, en er was zeker sprake van dwang, beschreven in evt. ; Art. 1:19e.2, dit betekend vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie art 44 BW 3 dit vernietigt dat rechtshandelen, en dit word bevestigend in art 49 en 50 BW 3

 

En zie ook ; Wetboek van strafrecht,Titel XVIII. “misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, art. 273 t/m art. 285b

 

Ik ab geboren uit de familie van egdom,  is volgens de Universele Rechten Van de Mens ( 1789 ), welke door “het BEDRIJF” staat der Nederlanden, in 1948 vrijwillig is ondertekend, als een vrij, soeverein, en “wakker mens” geboren.

 

Zoals al omschreven claimt, en leeft  ondergetekende zijn “ vrije geboorte rechten”, zoals omschreven in ;

de Universele Rechten Van de Mens ( 1789 ) .

het handvest van de aarde .

het handvest voor compassie .

het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR ) .

en de natuurwetten .

 

WAARSCHUWING !

 

Mijn lichaam is mij door mijn ouders gegeven, het is mijn onvervreemdbar eigendom, zowel bij mijn leven, als na mijn dood 

 

Volgens Artikel 17 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Je hebt het recht op eigendom, en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen afnemen.

 

Een ieder mens die mijn mensen rechten schend, zowel bij , als na mijn leven, hetzij als vrijwillig gedaan , of in een opdracht van een ander mens, of een cooperatie, maakt zich schuldig  aan ; art.140 wvs Welke luid;

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Mijn gegevens van de in fictief  opgemaakte NATUURLIJK PERSOON ;

 

Albertus van Egdom, geb. te Westbroek, op 7 mei 1955

 

adres ; ..om privicy reden weg gelaten

 

Hilversum

 

met vriendelijke menselijke, en soevereine groet. 

 

De thans op 14-02-20018, in leven zijnde, en in goede geestelijke staat verkerende MENS,

 

ab, geboren uit de familie van egdom 

 

 

 

Hun eerste reactie per Email ;

 

 

CIBG Donorregister

14:26 (13 uur geleden)
 
aan mij

 

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben uw e-mail ontvangen en in behandeling genomen. Binnen tien werkdagen krijgt u reactie. Voor informatie kunt u ook terecht op onze website.
Met vriendelijke groet,


........................................................................
Agentschap CIBG
Donorregister
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag
........................................................................
T:  0900-821 21 66
Telefoon vanuit het buitenland 0031-(0)703407020
E:  info@donorregister.nl<mailto:info@donorregister.nl>
W: http://www.donorregister.nl
Let op: Dit is een automatisch bericht

 

voor wie het nog niet snapt, hier word de creatie van je NATUURLIJK PERSOON uitgelegd

Zie ook de documantaire Thrive welke u de ogen zal openen

soevereine "verplichte" geboorte aangifte onder voorwaarden aangevers