Ontvangen, en afgestempeld als bewijs

De tekst in dit document !

 

Aan ; Dhr. Melle Bakker ( secretaris-directeur van de Kiesraad ) PERSOONLIJK !

Muzenstraat 85

2511 WB Den Haag

 

In eensluidend afschrift aan ; Dhr. Lucas .M.M. Bolsius ( Burgemeester van Amersfoort ) Persoonlijk!

Stadhuisplein 1

3811 LM Amersfoort

 

 

Onderwerpen ; Kennisgeving van het NIET wensen mede te werken aan criminele activiteiten, ge

organiseerd, door het bedrijf “staat der Nederlanden”, en diens aanverwante

“dochterondernemingen”.

 

Mijn kenmerk ; mb/kr/avdfve-20190428.1

 

Bijlage ; mijn soeverein legitmatitie bewijs

 

Dit document bestaat in papieren versie uit; 28pagina,s, bedrukt A4 papier.

 

Zij vormen in ieder geval, ten ALLE tijden, 1 onverbrekelijk geheel !!!!

 

 

                                                                                                                   Amersfoort 28-04-2018

 

 

Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever.

Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger.

De Ondergetekende ben ik ab, de levende mens, op het vaste land.

Als ook ik ab, de levende mens, op het vaste land, de Ondergetekende ben.

 

 

 

 Beste heren Melle Bakker, en Lucas .M.M. Bolsius.

 

Nimmer zal ik de ondergetekende, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOORnamelijk mens, Albertus, roepnaam Ab, of Albert.

Geboren uit de mens ; Jacoba Coljee, en verwekt door de mens ; Willem Gerrit van Egdom.

Hierna te noemen “de mens Ab”.

Instanties / rechtspersonen / juridische titels / etc. aanschrijven, of aanklagen.

Omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn, die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden door mensen van vlees en bloed.

Deze mensen van vlees en bloed, welke deze ‘dode entiteiten’ c.q. fictiesvertegenwoordigen, dragen hun eigen verantwoordelijkheid, over hun handelen.

Ik doe ook alleen maar mijn werk, en ik voer ook alleen maar mijn “opdracht” uit.

Zijn hele mooie pogingen, van levend verantwoordelijke mensen om in strijd met Art 1 URVM, te trachten zich achter fictievedode entiteiten, te verschuilen.

Indien ik in een taxi zit, en er uit wil, moet ik mij tot de chauffeur, bestuurder wenden wanneer ik uit de taxi wil.

En ga ik NIET spreken tegen de dode entiteit” het voertuig, de auto c.q. taxi.

Deze kan namelijk helemaal niets zelfs, zonder dat hij bediend word door de chauffeur, c.q. bestuurder.

De chauffeur, c.q. bestuurder, is voor deze dode entiteit”, het voertuig verantwoordelijk, en aansprakelijk.

Aangezien in het verleden, de antwoorden op door mij gedane kennisgevingen, verzoeken, etc. gericht aan de “lakeien” ( personeel ) van dode entiteiten, annex de rechtspersonen, mij nog nooit goed hebben kunnen bevredigen.

En zij zich bleven verschuilen achter deze dode entiteiten, annex de rechtspersonen, en ik doe ook alleen maar mijn werk, en ik voer ook alleen maar mijn “opdracht” uit.

Daarom communiceer ik alleen nog maar met, doe ik mijn poststukken, kennisgevingen, facturen, en declaraties etc., alleen nog maar toekomen.

Aan, de hoofdbestuurder(s), c.q. de hoofd verantwoordelijke(n) van / voor, deze “dode entiteiten”, annex de rechtspersonen.

Melle Bakker u bent de secretaris-directeur van de Kiesraad, en derhalve de hoofdbestuurder, c.q. de hoofdverantwoordelijke van / voor deze “dode entiteit”, annex de rechtspersoon.

 

U Lucas .M.M. Bolsius u bent de hoofdbestuurder, c.q. de hoofdverantwoordelijke voor de publiekrechtelijk persoon, Gemeente Amersfoort.

 

Ingeschreven onder algemeen overheidsbestuur, bij de kamer van koophandel, onder nummer ; 32160938, vestigingsnummer ; 000025544365, c.q. ; 32160938 0000 000025544365.

en vervolgens nog een aantal inschrijvingen bij de kamer van koophandel, onder de noemer gemeente Amersfoort.

 

En bent beiden hier ook persoonlijk voor verantwoordelijk, en aansprakelijk voor deze “dode entiteiten / rechtspersonen”.

 

Derhalve richt ik mij tot u, de verantwoordelijke mensen, boven deze 2 “dode entiteiten”, annex de

rechtspersonen,kiesraad, Melle Bakker, de gemeente Amersfoort, Lucas .M.M. Bolsiuspersoonlijk .

 

U verzond mij een oproepkaart voor verkiezing, van de Nederlandse leden van het europees parlement.

 

In welke hoedanigheid dan ook, bedoeld, gericht aan t.w. ;

 

als 1 ) De soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, geboren uit de mens ; Jacoba Coljee, en verwekt door de mens ; Willem Gerrit van Egdom.

 

Als 2 ) Deonder DWANG, EN OP STRAFFE VAN, opgelegd door “het bedrijf staat der Nederlanden”, verplichte vertegenwoordiger, schulden erven, van de fictieve ; NATUURLIJK PERSOON, BURGER, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, ; ALBERTUS VAN EGDOM

 

U schond daar mee, mijn naam claim !

 

Ik de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, heb nog nooit onder waarborg van vrije wilsbeschikking Art 3:33 BW boek 3 “vrijwillig ingestemd”,met het “aanbod van vermeende dienstbaarheden” van de vertegenwoordigers van politieke verenigingen”.

 

Ik behoef onder waarborg van Art.1.1 Bw, “vermeende dienstbaarheden” NIET TE DULDEN !

 

Tot het verlenen van machtigingen, aan hen tot het knechten, slaven, afpersen etc. van mij zelf, en andere medemensen.

 

Ik de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, heb nog nooit onder waarborg van vrije wilsbeschikking Art 3:33 BW boek 3 “vrijwillig ingestemd”, als inwoner van “vermeend Nederland”, annex “festung Holland”.

 

Zie voor nadere uitleg ; https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2018/05/09/het-bedrog-en-waarom-jouw-rechten-niet-aan-wetten-getoetst-mogen-worden/

 

Tot het toetreden van “vermeend Nederland”, annex “festung Holland”, bij het her opgestane “derde rijk”.

 

Want het concept van de huidige europeese Unie, is in 1942 al uitgedacht door de Nazi’s.

 

De huidige Europeese Unie komt namelijk overeen, met de plannen, en het ontwerp voor een Europese Economische Gemeenschap.

 

Zoals die destijds ( 1942 ) ontwikkeld is door leidende nationaalsocialisten, onder voorzitterschap van Dr. Walter Funk.

Deze was toen Nazi minister voor economie, en president van de Duitse Reichsbank.

In de zomer van 1942, toen de nazi-legers geheel Europa, en een groot deel van de Sovjet Unie onder de voet hadden gelopen .

Kwam de Reichsbank al met plannen voor een na oorlogse monetaire unie.

De centrale Reichsbank, in samenwerking met het Ministerie van Economie, ontvouwde een plan voor een monetaire unie voor een groot deel van Europa, met de Deutsche Reichsmark als dominerende valuta.

Het Duitse Nazi plan voor de Europese economische en monetaire eenwording, is beschreven in een boek dat in hetzelfde jaar, in Berlijn werd gepubliceerd onder de titel ; “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”.

Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen, bankiers, en economen van het Derde Rijk

En is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer, in samenwerking met de Economische Hogeschool in Berlijn (Wirtschafts-Hochschule).

De Nazi blauwdruk voor een verenigd Europa, komt verbluffend veel overeen met de structuur van de huidige Europese Unie, zoals wij die nu kennen.”

Ik kan slechts 2 kleine verschilletjes, er in ontdekken !

De Nazi's wilden "de reichsmark" als europees betaalmiddel, thans hebben we dus de “euro” grotendeels in europa als betaalmiddel.

De Nazi's wilden Berlijn als hoofdstad, dit is Brussel geworden, met een zeer dure gemeenschapsgeld verspilling, Straatsburg als nevenvestiging.

Aan het boek Europäische Wirtschaftsgemeinschafthebben onder andere meegewerkt, de eerder genoemde Walter Funk, die een beschrijving gaf van het economische karakter van het nieuwe Europa.

Dr. Emil Woermann, professor aan de Universiteit van Halle, die het toekomstige landbouwbeleid beschreef.

Dr. Anton Reithinger, werkzaam bij IG Farben, hij gaf een exposé van het nieuwe industriële Europa.

Staatsecretaris Gustav Koenings, die een beschrijving van een Europees verkeersbeleid gaf .

Dr. Bernhard Benning, directeur van de Reichs-Kreditanstalt A.G.

Hij werkte de economische politiek van de Nazi’s uit, het vraagstuk van de Europese wisselkoersen, en het komen tot één Europese munt.

Verder bevat het boek essays over een verenigde arbeidsmarkt, een verenigde agrarische markt, en algemene principes van Europeese samenwerking .

Opvallend is ook dat de auteurs Groot-Brittannië toen al liever buiten het verenigde Europa wilden houden, en ook plannen hadden voor een Europese Centrale Bank .
Die dan door Duitsland gedomineerd zou worden .

Nog een opvallend feit van overeenkomsten in het boek, is dat concurrentie moet worden tegengegaan, het is vrij baan voor de grote industrieën.

Die het voor het zeggen zou krijgen in de Nazi visie, op het Verenigde Europa .

Alle betalingen tussen de lidstaten zouden verlopen via deze europeese Bank, die ook garant zou staan voor grote exportkredieten .

Ook zou deze bank bepaalde rechten hebben over het financieel beheer van de afzonderlijke centrale banken, van de lidstaten .

Kortom ze wilden toen ook al van europa een federale superstaat creëren, waarin de soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten praktisch zou zijn afgeschaft .

Het Verdrag van Maastricht doet denken aan het duitse denken van de vorige eeuw, waar nationale belangen dienen voor te gaan, voor de belangen van grotere, en dus boven de staten agerende politieke eenheden .

Er zijn sterke vermoedens dat men heeft geprobeerd, net als zoveel andere dingen die we thans niet mogen weten, het in 1942 uitgegeven boek Europäische Wirtschaftsgemeinschaftvan de aardbodem te doen laten verdwijnen .

Van de massale uitgave tijdens de Nazi periode, zijn er nu nog voor zover bekend slechts 8 edities over.

En dan ook nog veelal alleen nog maar in een kopievorm.

Waar zijn de vele orginele exemplaren van waar uit gekopieerd is, dan gebleven ?

Een vooruitziende blik, op geschiedenis vervalsing, en her opstartprocedures van de NWO / illuminati soms ?

Een van de kopieen bevind zich in het British Museum, en één in de Staatsbibliotheek te Berlijn.

Verder ook nog te vinden bij ;1 ) International Institute of Social History (IISG) te Amsterdam, 1019 AT Netherlands

2 ) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam, 1016 CJ Netherlands

3 ) Erasmus University Rotterdam - Universiteitsbibliotheek te Rotterdam, 3062 PA Netherlands

4 ) Staats- und Universitätsbibliothek Bremen SuUB Bremen te Bremen, 28359 Germany

5 ) Deutsche Nationalbibliothek te Frankfurt am Main, D-60322 Germany

6 ) Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort te Kiel, D-24105 GermanyBron; https://wo2waarheden.jouwweb.nl/het-1000-jarig-reich-is-nooit-verdwenen-het-laait-weer-opRecentelijk is er ook nog een boek verschenen, het heet de Nazi achtergronden van Brussel / de EU.

Kortom de EU is m.i. het vierde Nazi rijk, waar ik nog nooit vrijwillig mee ingestemd heb.

Het is mij door “vertegenwoordigers van politieke verenigingen”, gewoon door de strot geduwd !

Groot Britanie gaat het, m.i. het vierde Nazi rijk, als er nog democratie op deze wereld bestaat verlaten.

Talloze geluiden uit de bevolking, van nederland, hebben er al talloze malen signalen naar afgegeven dat zij dit ook willen !

De “zichzelf legaliserende demonen”, zijnde de “vertegenwoordigers van politieke verenigingen”, die zich onder het mom van democratisch gekozen verschuilen.

Negeren deze signalen uit de samenleving, net als andere signalen, ten telke malen weer.

Wat mij betreft een NL EXIT, uit het vierde nazi rijk, welke zich europeese unie noemt !

Beste Heren Bakker, en Bolsius, u werkt m.i. als hoofdpersonen, mee aan het verspreiden van oproepen voor verkiezing, van de Nederlandse leden van het europees parlement

 

Hier mede roept u m.i. levend geboren mensen, van vlees, en bloed, op .

 

Tot het zichzelf onderwerpen aan slavernij, en afpersing etc, door de “vertegenwoordigers van politieke verenigingen”.

 

En het plegen van misdaden tegen hun mede mensen, c.q. strafbare feiten in vereniging te gaan plegen .

 

Politieke partijen zijn slechts publieke verenigingen, gelijk aan welke vereniging dan ook.

Levend geboren mensen gelijk ondergetekende, hebben het recht op hun mensenrechten, en te leven in vrijheid, art 3 URVM

Grondregel voor ALLE wetten is, “niet doden , niet stelen, niet afpersen, en niets dwingen”, Art. 284, 285b wvs, en BW 2. 1.1.2

Slavernij is in elke vorm verboden, ook middels verlegging van blanco volmachten, naar derde partijen, als zijnde vertegenwoordigers van verenigingen.

En, of d.m.v. opdrachten aan derde partijen etc., art. 273f SR., art.4 URVM, art.4 ERVM

Op 07-05-1955, om 04.30 uur werd ik, als mens levend te Westbroek geboren.

 

Mijn ouders gaven mij de naam ; Albertus, mijn roepnaam is Albert, of Ab.

Mijn vader heeft mij, onder staats DWANG, op straffe van, Art. 1:19e.2 BW aan moeten geven bij de burgerlijke stand, in Westbroek, thans gemeente De Bilt.

Waarna ik door een ambtenaar, men kan mij thans niet eens meer zeggen, wie deze ambtenaar was.

VERPLICHT werd ingeschreven in het geboorteregister.

Ik zelf was op 07-05-1955, onwetend, te klein, te jong, te onmachtig, en bovendien niet bevoegd, om hier tegen te protesteren .

Deze verplichte geboorte aangifte maakte mij ONGEWENST tot een NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annex deCestui Que Vie (na-) geboortetrust, ; ALBERTUS VAN EGDOM,voor het bedrijf “staat der NEDERLANDEN “ !

Nog mijn vader, nog ik zelf, heb hier ooit vrijwillig mee ingestemd ! Art 3:33 BW boek 3, de wilsverklaring

Op Art. 1:19e.2 BW, zijn mogelijk ook enige wetsartikelen uit het Wetboek van strafrecht,Titel XVIII. “misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, Art. 273 t/m Art. 285b van toepassing.

Ik heb her en der, vele WOB verzoeken gedaan inz. documenten hier over te achterhalen, doch heb geen enkel document van een onderdeel van het”staats bedrijf der Nederlanden”mogen ontvangen .

Inz. wie de ambtenaar was, die de geboorteakte op 07-05-1955 heeft opgemaakt !

Ik wijs u op ; Art. 228 BW 6, welke luid ; Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar.

 

Vervolgens wijs ik u op ; Art 3:33 BW boek 3,de wilsverklaring

Dit betekend volgens civiel recht, vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie Art. 44 BW 3 .

Dit vernietigt dat rechtshandelen, dit word bevestigend in Art 49, en Art 50 BW 3

Mijn geboorte als levend geboren mens verschafte mij echter “MENSEN RECHTEN”, gelet op ;

 

De Universele Rechten Van de Mens 1789

Het handvest van de aarde.

Het handvest voor compassie.

Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR ).

De Universele Rechten Van de Mens 1948.

En de natuurwetten .In 1863 werd het einde van de slavernij in Suriname, en op de Nederlandse Antillen officieel afgekondigd.

In Nederlands-Indië was dat een paar jaar eerder geruisloos gebeurd.

Over slavernij in de Bataafse republiek, het Franse keizer rijk, of wat later Nederland werd, kan ik niets terug vinden.

Dus mag ik aannemen dat deze indien deze er was, in 1789 al was afgeschaft.

Met code civil 1811, in het Paleis van St. Cloud, op 18 Augustus 1811, deed vrijmetselaar, en narcist Lodewijk Napoleon een nieuwe sneaky poging de verkapte “staats slavernij” weer in te voeren !

Art 1. luidde ; De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda.

 

Welke tot dus verre genen vasten familienaam of voornamen hebben gehadt, zullen gehouden zijn,

zodanigen, in den loop van het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen,

en de opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der gemeente, alwaar zij

woonachtig zijn.

 

Art 6. luidde ; De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde,

verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden

gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde

zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in

zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen

vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts

te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf.

 

Art 7. luidde ; Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet zullen vervuld hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis, willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet van den Iiden germinal IIde jaar, van naam veranderd zouden zijn, zullen overeenkomstig de wetten gestraft worden.

 

Decreet van Naams aanneming uitgevaardigd door Napoleon, op 18 augustus 1811, in het Paleis van St. Cloud, was dus een wet / maatregel onder dwang, en op straffe van !

 

Mijn voorouders werden dus, middels familie naams aan name, en geboorte aangevingsplicht bij een staats instelling ( gemeente ),

 

Op straffe van, GEDWONGEN in de slavernij rol, van NATUURLIJK PERSOON, annex deCestui Que Vie (na-) geboortetrust,te treden !

 

Nergens kan ik terugvinden, dat mijn voorouders hier mede vrijwillig hebben ingestemd.

 

Er was zeker sprake van dwang, dreiging, en bedrog,zoals beschreven in ; Art 1., Art 6., en Art 7., van decreet van naams aanneming, uitgevaardigd door Napoleon, op 18 augustus 1811

 

Ik wijs u wederom op ; Art.228 BW 6, welke luid ; Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar.

 

Vervolgens wijs ik u op ; Art 3:33 BW boek 3

Dit betekend volgens civiel recht, vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie Art. 44 BW 3, en dit vernietigt dat rechtshandelen, dit word bevestigend in Art 49, en Art 50 BW 3

Concluderend ; er zijn door mij de levend geboren mens Ab, geen “vrijwillig afgesloten contracten”, met het “bedrijf “wat thans “de staat der Nederlanden” is !

Bovendien is de“verplichte familienaam”, een familie “erfenis”, een dienstbaarheid etc.

In BW 1.1, staat vermeld ; u bent vrij om een dienstbaarheid te dulden, of niet te dulden.

 

Een erfenis / dienstbaarheid, c.q. familienaam behoeft de mens dus ook wettelijk NIET te accepteren, of te gebruiken !

Ik geef hierbij aan de op 07-05-1955, levend geboren mens Albertus, roepnaam Albert, of Ab te zijn.

Dat mijn vader, c.q. geboorteaangever, mij destijds onder DWANG, maar in vertrouwen, en in onwetendheid bij de burgerlijke stand , van de gemeente Westbroek, thans gemeente De Bilt .

En hij destijds niet wist, wat ondergetekende zelf nu weet, heeft aangegeven, doet hier niets aan af.

Ik de levend geboren mens Albertus, ben GEEN NATUURLIJK PERSOON, Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, of BURGER !

Zie ; https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=crw7M0rN10s

De staat der Nederlanden, en daar mede het koningshuis, hebben gelet op Art. 21 GW ( 1939 ) pagina 4, op 13-05-1940 opgehouden te bestaan zie ;

https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2018/05/09/het-bedrog-en-waarom-jouw-rechten-niet-aan-wetten-getoetst-mogen-worden/

Nederland is in het gunstigste geval, slechts een “bedrijf / rechtspersoon”, geregistreerd bij het UCC, in Delawere, Amerika, onder registratie nummer ; 0001008288, en wel onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ”

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Netherlands&match=contains&action=getcompany

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Commission

 

En “het bedrijf” is tevens als bekend bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004

Nederland is slechts een “bedrijf / rechtspersoon”, dit word voorts bevestigd door ;

BW.2 Art.1 vertelt mij ; De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid

BW2 Art. 5 vertelt mij ; Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.

 

Wederom in BW 1.1, staat vermeld ; dat ik vrij bent om een dienstbaarheid te dulden, of niet te dulden.

Wederom in Art 3:33 BW boek 3, staat vermeld ; Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Wederom verklaar ik naar eer, en geweten, dat ik nog nooit enig vrijwillig contract ben aangegaan, met “het bedrijf” staat der Nederlanden, of 1 diens dochterondernemingen, dit betekend ;Art 44 BW 3

Ik de levend geboren mens Albertus, roepnaam Albert, of Ab, ben dus gelet op bovenstaande, totaal gelijke aan “het bedrijf” staat der Nederlanden, annex middels het decreet no.1, van Adolf Hitler, d.d.; 18, en 29-05-1940festung Holland.

Ik ben de enige gemachtigde over mij zelf, en behoef geen enkele andere menselijke autoriteit boven mij te dulden, dan mij zelf .

Welke ik als de levend geboren MENS Albertus, roepnaam Albert, of Ab dan ook NIET zal dulden !

Al sedert mijn geboorte word ik “geslaafd, geknecht, en afgeperst” door “het bedrijf” staat der Nederlanden, welke mij jarenlang heeft laten geloven, en mij midels alle mogelijke sneaky middelen, en dwangmiddelen wil laten blijven geloven, dat ik een BURGER / NATUURLIJK PERSOON,annex deCestui Que Vie (na-) geboortetrust ben.

 

Tot ik door onderzoek ontdekte dat ik een vrij, en levend geboren mens, met mensenrechten ben !

 

Eerder heb ik al omschreven dat ik zelf, nog 1 mijner voorouders vrijwillig hebben ingestemd met DWANG maatregelen, op straffe van “het bedrijf” staat der Nederlanden.

 

Ruim voor mijn geboorte, in 1948 tekende een vertegenwoordiger van “het bedrijf” de staat der nederlanden”, vrijwillig, en in opdracht van “het bedrijf”, de Universele Rechten Van de Mens.

 

Welke zelfs in bepaalde gevallen boven de grondwet, van de staat der nederlanden gaat.

En welke dus door de staat der nederlanden dient te worden nageleefd.

Art. 3 UVRM ;Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid.

Art. 4 UVRM, Art. 4 EVRM ; en Nederlands recht Art. 273f SR. Slavernij is verboden.

Art. 6 UVRM ; Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen.

Zo behoef ik mij nooit niet, onder geen enkele voorwaarde, te onderwerpen aan de eisen, c.q. wensen van andere mensen .

Of diens vermeend democratisch gekozen vertegenwoordigers !

Art. 12 UVRM ; Je hebt het recht op privacy: op bescherming als iemand je lastig valt

Vermeend democratisch gekozen vertegenwoordigers van VERENIGINGEN, van mijn medemensen vallen mij non stop lastig, door mij te pogen te knechten, met wat ik van hen mag, en MOET.

En EISEN van mij, mee te betalen aan wensen en stokpaardjes, van hen, en andere medemensen !

U valt mij nu weer lastig, om te pogen mij te misleiden, en te pogen mij strafbare feiten, jegens mijn medemensen te laten plegen.

Art. 17 UVRM ; Je hebt het recht op eigendom, en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen afnemen.

Waarom pogen vertegenwoordigers van mijn medemensen, mij non stop te verplichten mee te doen aan hun eisen, en wensen, en waarom verplichten zij mij te laten mee betalen aan hun “vermeende” besluiten, en wetten ?

Belastingen, heffingen, boete,s, leges etc. etc.

En waarom word er bij weigering van mij, onder vermeende ambtelijke dwang, van mij zo maar gestolen, en geroofd ?

Middels derde private rechtspersonen, beslagen, loonbeslagen, etc!

Waarom worden er, bij weigering en verzet, zelfs gewapende lakeien ( POLITIE ) met die dieven, in loondienst van die derde private rechtspersonen, mee gestuurd ?

Art. 30 UVRM ; Geen enkel land, en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen, die in deze Verklaring UVRM staan.

Indien een mens, groep mensen, bedrijf, of instelling etc. etc. dit toch doet, maken zij zich, gezien de ondertekening in 1948 schuldig aan ;

Art. 4.1 WIM ; ( wet Internationale misdrijven )Als schuldig aan een misdrijf tegen de menselijkheid wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf, of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren, of geldboete van de zesde categorie, hij die een van de volgende handelingen begaat, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval

 

Melle Bakker, en Lucas .M.M. Bolsius, u doet mij, en vele mensen met mij, thans toekomen een oproepkaart, om mee te doen aan, vermeende democratische verkiezingen, van de Nederlandse leden van het europees parlement.

 

Welke vermeende democratische verkiezingen ?

 

Bedoelt u soms oproep tot NIEUWE, of andere DEMONEN CREEREN, die vervolgens mijn medemensen, en mij “zichzelf legaliserende”, weer gaan terroriseren ?

 

Ik maak u er gaarne op attent dat u m.i. BEDROG,en misleiding Art.326 Wvsr pleegt .

 

En wellicht mensen oproept tot samenwerking met een criminele organisatie, Art.140.1 Wvsr, Art.140.2 Wvsr !

 

Verkiezingen zijn m.i. BEDROG, MISLEIDING, en FRAUDE !

En Ik zal u uitleggen waarom, ondanks dat u het als top bestuurders mogelijk zelf heel goed weet.

 

En anders gezien uw functie zeker wel dient te weten !

 

Er is een heel groot verschil tussen levende / levend geboren mensen, en BURGERS c.q. NATUURLIJK PERSONEN, annex de2e dood geborene, deCestui Que Vie (na-) geboortetrust, !

 

Een BURGER / NATUURLIJK PERSOON, annex de2e dood geborene, deCestui Que Vie (na-) geboortetrust,heeft slechts burger rechten !

 

Een ( levend geboren ) mens, die ondanks alle dwang, en overheids manupulaties volhard, een levend geboren mens, te zijn heeft, en behoud zijn / haar mensenrechten .

 

Als omschreven, in zie mijn bijlage.

 

En welke zeer duidelijk omschreven staan, in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens !

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst

 

Wederom mijn vader heeft mijn geboorte, onder staats DWANG, op straffe van, Art. 1:19e.2 BW aan moeten geven bij de burgerlijke stand in Westbroek, thans gemeente De Bilt.

 

Hij deed dit in onwetendheid, uit angst voor straf, en in goed vertrouwen !

 

Hier mede werd er ongewenst een BURGER / NATUURLIJK PERSOON, en een2e dood geborene, de

Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, op mijn geboortedatumgecreeerd .

 

Wederom zie ; https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=crw7M0rN10s

 

Ik zelf was te klein, onwetend, en bovendien NIET bevoegd hier tegen te protesteren .

 

Ik heb hier echter zelf, in heel mijn leven, nooit vrijwillig mee ingestemd, Art 3:33 BW 3

 

De mens, het bedrijf, etc., die beweert dat ik als levend geboren mens, hiermede ingestemd heb is in dwaling, c.q. pleegt bedrog Art 3:44 BW 3,Art.326 Wvsr

 

Dat ik in onwetendheid jarenlang voor van alles heb ondertekend, vloeit voort uit onwetendheid, dwang, en bedrog van “het bedrijf” staat der Nederlanden, die mij vanaf mijn geboorte al heeft ge indoctrineert !

 

En doet er ook niet toe ter zake, dit alles is ook onder dwang, zoals boven door mij omschreven geschied !

 

Ik ben een levend geboren mens, van vlees, en bloed, en beroep mij, op mijn door levende geboorte verkregen, “mensenrechten” !

 

Ik zal zelf nooit “vrijwillig“ in het civiel, of burgerrecht treden !

 

URVM Art. 20.2 ;Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Div. werknemers, van hoog, tot lager in rangorde,van “het bedrijf staat der Nederlanden”.

Of dievan 1 haar dochterondernemingendwingen mij, pogen keer op keer mij, de levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren mens ; Albertus, roepnaam Ab / Albert, geboren uit ; Jacoba Coljee, en verwekt door Willem Gerrit van Egdom .

Keer op keer in het civiel / burgerrecht te draaien, of te DWINGEN !

Dwingen, en dreigen mag gewaarborgd door de wets Art. 284.1, 285.1, 285.2, en 317 Wvsr., niet !

Keer op keer word van mij verlangd, dat ik mij identificeer met vermeend “MIJN IDENTITEITSBEWIJS”, mijn DIGID etc. etc.

Welke ik niet ben, en in alle vrije wilsbeschikking Art. 3;33 Bw, ook weiger te zijn, en ook niet “vrijwillig” erken, als zijnde het mijne.

 

Of als zijnde dat ik, de levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren mens, Albertus, roepnaam Ab / Albert, die BURGER / NATUURLIJK PERSOON,ALBERTUS VAN EGDOM, of de 2e dood geborene,de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust op mijn geboortedatumgecreeerdben !

 

Ik ben in ieder geval levend geboren, anders was Art.1, BW.1 in werking getreden.

Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert, komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

 

Tevens is op 13 februari 2018, middels de aangenomen donor wet, van overheidswege bevestigd, dat wij allen in Nederland levende mensen zijn.

 

C.q. is het collectieve Affidavit, van staatswege waarmee de staat der Nederlanden, voor ALLEN, de historische: "dood, en verloren op zee" – registratie heeft gecorrigeerd .

 

Een overleden mens, overledene, c.q. een plastic kaartje, of papieren document, kan namelijk, geen levende menselijke organen doneren, dat kan alleen een levende mens van vlees, en bloed.

 

Derhalve moeten, mijn mensenrechten UVRM 1795, UVRM 1948, en EVRM 1950, gewaarbord zijn !

 

Een BURGER, NATUURLIJK PERSOON,c.q. Cestui Que Vie (na-) geboortetrustdie op, de levendgeborene mens, van vlees, en bloed, op zijn / haar geboortedatum, “VERPLICHT onder DWANG, en op STRAFFE VAN”, valselijk door “het bedrijf staat der Nederlanden”,is gecreeerd is slechts een “dode entiteit”

 

En gelijk aan bedrijven / instellingen etc., die ook slechts een “dode entiteit”, zijn

 

Een geboorteakte opmaken na VERPLICHTE AANGIFTE, is m.i. ook een besluit, een soort proces verbaal.

 

Art. 3:2 Awb .is er duidelijk over: de overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden, en nemen, correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen, en deugdelijke besluitvorming

nemen.

 

Indien dit in Art. 3:2 Awb , beschrevene niet goed is gebeurd, betekend dit vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie ; art 44 BW 3, dit vernietigt dat rechtshandelen, dit word bevestigend in art 49, en 50 BW 3

 

Wederom niets, en niemand binnen de staats / ambtelijke “rechtspersoon, van de “B.V. staat der Nederlanden”, of 1 diens dochterondernemingen kan mij de naam van de “geboorteakte, proces verbaal, opmakend ambtenaar, of diens status meer bevestigen.

 

Wederom Art. 3:2 Awb , bevestigd dus dat de op mijn geboorteakte, 2e dood geboreneCestui Que Vie (na-) geboortetrust, geheel onjuist, en valselijk, en onder valse voorwendselen, zijn opgemaakt.

 

Echter sedert de “onder dwang, op straffe van”, en valselijk, en onder valse voorwendselen opgemaakte geboorteakte, van de 2e dood geboreneCestui Que Vie (na-) geboortetrust, op mijn geboortedatum.

 

Heb ik alleen maar heel veel last, en hinder, van de”staats lakeien”, van hoog tot laag in rangorde, in loondienst van de “B.V. staat der Nederlanden”, of 1 diens dochterondernemingen gehad.

 

Zij slaven, en knechten mij, op allerlei denkbare manieren, Art. 4 UVRM, Art. 4 EVRM ; en Nederlands recht Art. 273f SR !

 

Zij dwingen, en bedreigen mij, op allerlei denkbare manieren, Art. 284.1, 285.1, 285.2, en 317 Wvsr.

 

Zij dwingen mij, de levend op, 07-05-1955 te Westbroek geboren mens, Albertus, roepnaam Ab / Albert, om tot een POLI ZIEKE vereniging te horen.

 

Zij plegen continu BEDROG,en misleiding tegen mij, Art.326 Wvsr .

 

Middels vermeende belastingen,heffingen, en boete,s, etc., en wanneer ik weiger, er na dwang middels div. particuliere ondernemingen ( deurwaarders & incasso burea,s ) persen zij mij continu af, Art. 317 Wvs

 

Heren ; Melle Bakker, en Lucas M.M. Bolsius, u heeft er als “levende mensen” beroepshalve voor gekozen, een “dode entiteit” te vertegenwoordigen, en daarvoor de verantwoording te nemen !

 

Ik echter, de levend op, 07-05-1955 te Westbroek geboren mens, Albertus, roepnaam Ab / Albert, geboren uit ; Jacoba Coljee, en verwekt door Willem Gerrit van Egdom NIET .

 

Ik ben, en word door “het bedrijf staat der Nederlanden”, wegens de op 07-05-1955, valselijk opgemaakte geboorteakte; V 0654292 B, c.q.; ”Westbroek 1955 nr 11

 

Sedert 07-05-1955, onder “Dwang, op div. straffe,s van, VERPLICHT”, geheel tegen mijn eigen vrije wil in, Art 1 GW, Art.1.1 Bw, Art 1:2 BW, en Art 3:33 BW 3

 

Geacht, en verplicht, de 2e dood geborene, de Cestui Que Vie(na-) geboorte, welke mede is vrijgekomen tijdens mijn geboorte, de“dode entiteit”, de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, ALBERTUS VAN EGDOM, of enige afgeleide daar van verplicht te vertegenwoordigen.

 

En op te draaien, voor de door “het bedrijf staat der Nederlanden”,haar dochterondernemingen, en haar private “handlanger ondernemingen”, aan de 2e dood geborene“dode entiteit”, de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, ALBERTUS VAN EGDOM, verstuurde boete,, belastingaanslagen, heffingen, kortom allemaal“NIET RECHTGELDIGE” facturen etc. te voldoen, etc.

 

Dit is een “VERPLICHTING onder dwang, op div. straffe,s van”, tot identiteitsfraude, opgelegd door “het bedrijf staat der Nederlanden” Art. 231b Wvs

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen.

 

Of de identiteit van de ander te verhelen, of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren, of geldboete van de vijfde categorie.

 

Indien “het bedrijf staat der Nederlanden”, het creeren van de “dode entiteit”, de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, ALBERTUS VAN EGDOM, een “dienstbaarheid, aan mij, de levend op, 07-05-1955 te Westbroek geboren mens, Albertus, roepnaam Ab / Albert, geboren uit ; Jacoba Coljee, en verwekt door Willem Gerrit van Egdom, vind / durft te noemen.

 

Verwijs ik naar ; Art 1:2 BW, Art.1.1 Bw, Art 1 GW, Art 3:33 BW 3, en UVRM Art.20.2, welke luid ; Niemand mag worden gedwongen, om tot een vereniging te behoren.

 

Wederom, keer op keer, op keer, word er op ALLERLEI manieren gepoogd, c.q. aan mij de levend op, 07-05-1955 te Westbroek geboren mens, Albertus, roepnaam Ab / Albert, “VERPLICHT”identiteitsfraude Art. 231b Wvs, te plegen.

 

En in de identiteit van het, wat ik door “het bedrijf staat der Nederlanden”,“VERPLICHT, onder DWANG, op vele straffen, en sancties van”, ongewenst, en zonder mijn vrijwillige toestemming, dien te vertegenwoordigen .

 

Zelfs ambtenaren, zijn zo geindoctrineerd, dat zij het zelf niet eens meer snappen ; https://www.youtube.com/watch?v=fixhQJUSUs8

 

Zonder een door “HUN” in “gedwongen, in verplichte huur” verstrekt, vermeend paspoort, of vermeend identiteitsbewijs, kan ik immers NIET ongestoord, op de openbare weg komen, of ongestoord reizen, of “vrijwillig” van andere mensen, of bedrijven, diensten afnemen !

 

Zonder een door “HUN” in “gedwongen, in verplichte huur” verstrekt, vermeend rijbewijs, kan ik immers, met meer dan 40 jaar internationale rij ervaring, NIET ongestoord auto, of scooter rijden, of het voertuig netjes bij een private firma verzekeren !

 

Op / in de door “HUN” in “gedwongen, in verplichte huur” verstrekte, vermeende documenten, staan zaken vermeld, waar voor ik in Art 1:2 BW, Art.1.1 Bw, Art 1 GW, Art 3:33 BW, etc., nooit vrijwillig mijn toestemming heb verleend !

 

Zoals een BSN = BURGELIJK SLAVEN NUMMER .

 

Ik ben een Levend geboren mens, van “vlees, en bloed”, en absoluut GEEN “BURGELIJKE SLAAF”, met een nummer !

 

En vele, vele nog voor mij, en andere mensen verborgen op de RFID chip gehouden informatie, welke voor mij als levend mens / leek, niet te zien, of te lezen zijn !

 

Reeds meerdere malen is gebleken, dat de door “HUN” in “gedwongen, in verplichte huur” verstrekte, vermeende documenten, zeer fraude gevoelig zijn !

 

Ik word door “het bedrijf staat der Nederlanden”,“VERPLICHT, onder DWANG, op vele straffen, en sancties van”, deze zeer fraude gevoelige, vermeende documenten, op openbare wegen, en in openbare gelegenheden bij mij te dragen .

 

Wanneer ik word beroofd, of word bestolen, of deze zeer fraude gevoelige, vermeende documenten verlies.

 

Word ik door “het bedrijf staat der Nederlanden” als de “verplichte vertegenwoordiger” van de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, ALBERTUS VAN EGDOM gestraft, met boete,s, en sancties.

 

U zult u afvragen waarom ik steeds schrijf, “het bedrijf staat der Nederlanden” ?

 

Bronnen ; https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2018/05/09/het-bedrog-en-waarom-jouw-rechten-niet-aan-wetten-getoetst-mogen-worden/

 

https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho

https://www.youtube.com/watch?v=SrgLsRGgK6k

Het koningkrijk der Nederlanden, bestaat al namelijk, volgens Art. 21 Gw 1939, pagina 4, wettelijk al ca. 79 jaar lang NIET MEER !

 

Want op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen.

 

Dat toenmalig staatshoofd, koningin Wilhelmina, de toenmalige regering, en de legerleiding, niets van een naderende Duitse aanval afwisten, is ook al 1 HELE GROTE LEUGEN !Want in Januari 1940 stortte er namelijk een Duitse Messerschmidt neer, in het Belgische Vucht, aan de grens met Nederland.

Met daarin 2 Duitse hoge Duitse legerofficieren, en een aktetas vol plannen, voor de inval in Nederland , Belgie, Luxemburg, en Frankrijk.

De Belgische legerleiding heeft terstond ook de Nederlandse opperbevelhebber Generaal Winkelman.

Als ook toenmalig staatshoofd koningin Wilhelmina, per koerier van alles op de hoogte gesteld.

Het overtuigende bewijs dat zij het wisten, is het ooggetuigenverslag van Flor Vanloffeld.

Met een boekje vol interesante details.

Het boekje “De eerste duitse adelaar viel te Vucht”, is slechts in zeer beperkte mate uitgebracht, en thans absoluut niet meer in papieren versie te verkrijgen.

Maar u kunt een digitale versie er van, zelfs desgewenst downloaden via deze URL ;

https://drive.google.com/open?id=1nN9aMhsRcxsy5bms6UpAIhbxIqQ8R3Db

Historicus Gerard de Boer, heeft onderzoek gedaan, en schrijft dat toenmalig staatshoofd koningin Wilhelmina, al vanaf November 1939 voorbereidingen trof om, bij een eventuele Duitse inval asiel te krijgen in Engeland

Bron ;https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/17/de-plotselinge-vlucht-van-koningin-wilhelmina-en-haar-regering-in-mei-1940-was-al-vanaf-november-1939-voorbereid/

Begin november 1939 kwam middels een destijds geheim document uit het Britse archief, bij Neville Bland, de toenmalige Britse ambassadeur in Den Haag.

Namelijk het verzoek binnen, of hij bij zijn regering wilde polsen, of de Nederlandse koninklijke familie, samen met de sinds 1918 in Nederland wonende voormalige Duitse keizer Wilhelm II (aan wie de Oranjes verwant zijn) .

En de Nederlandse regering, bij een eventuele Duitse inval asiel zouden kunnen krijgen in Engeland .

URL naar het bewijsdocument ; https://gerard1945.files.wordpress.com/2015/09/pootjes2.jpg

In het geniep begon toenmalig staatshoofd koningin Wilhelmina, al in Januari 1940, per boot al haar kostbaarheden.

 

En al een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad, naar Engeland over te brengen.

 

Op 13 mei 1940 zijn toenmalig staatshoofd koningin Wilhelmina, en de toenmalige regering gevlucht naar Engeland.

Na haar aankomst in Londen richtte Wilhelmina zich met een proclamatie tot het Nederlandse volk.

Deze was opgesteld door Van Kleffens.

Zij legde uit dat zij niet uit lafheid naar Engeland was vertrokken, maar dat het harde, maar noodzakelijke besluit (moest) worden genomen de zetel der regering te verplaatsen naar het buitenland.

Klink klare leugens,en bedrog dus, en dit was bovendien in strijd met ; Art. 21 Gw 1939,  pagina 4 .

Op 15 mei 1940 capituleerde in een school, in het dorpje Rijsoord, de Nederlandse opperbevelhebber Generaal Henri Winkelman, voor capitulatie aan de Duitsers, voor de Duitse generaal Georg Karl Friedrich Wilhelm von Küchler .

Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit, over de regeringsbevoegdheden in Nederland.

Seyss-Inquart kon op die manier als Rijks stadhouder, de plaats van Wilhelmina in “Festung Holland’ overnemen.

Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied, aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan, dat hij met intrede van den dag, het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland ( Festung Holland’) heeft overgenomen.

Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet, en de wetten aan de koning, en de regering zijn / waren toegekend, helemaal LEGAAL overgenomen.

Met haar VLUCHT, op 13 Mei 1940, hebben het toenmalig Nederlandse staatshoofd Wilhelmina, en haar regering Art. 21 Gw 1939 overtreden.

In Art. 21 Gw 1939 stond omschreven ;“In GEEN geval kan de zetel der REGERING buiten het RIJK worden verplaatst”

De zetel der regering, werd met de vlucht van Wilhelmina, en haar regering in ieder geval buiten “het RIJK der Nederlanden ” ( Engeland ) verplaatst.

Dit terwijl er nog voldoende, andere NIET bezette Nederlandse gebieden, over zee, vrij van oorlog waren !

De “STAAT DER NEDERLANDEN” heeft met de vlucht van Wilhelmina naar Engeland, daar mede opgehouden te bestaan op 18 mei 1940.

Omdat koningin Wilhelmina (door met haar regering op 13 mei 1940 te vluchten naar Engeland) vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon.

Betekent dat, dat er na de tweede wereldoorlog, een overeenkomst had moeten worden getekend, tussen de BURGERWilhelmina.

Of haar gemachtigde Bernhard von Lippe- Biesterfeld, met Adolf Hitler, Rijkscommissaris Seyss-Inquart, of

de Duitse generaal Johannes Blaskowitz.

Waar in de troon weer aan de BURGERWilhelminawerd teruggegeven.

Een dergelijke overeenkomst is nooit getekend.

Duitsland kon niet capituleren, omdat de geallieerden het staatshoofd president Karl Dönitz (1891-1980), en zijn regering in Flensburg niet erkenden.

De westerse geallieerden hadden tijdens hun conferentie in Casablanca, in januari 1943, op voorstel van de Amerikaanse president Roosevelt, besloten uitsluitend onvoorwaardelijke capitulaties van Duitsland, Italië en Japan te accepteren, anders volgde vernietiging.

De tekst van de capitulatieakte (Instrument of Surrender) was in 1944 reeds opgesteld door de Europese Adviescommissie (EAC).

De gecombineerde chefs van staven, van de westerse geallieerden stemden in augustus 1944 in, met algemene richtlijnen voor lokale of regionale (deel)capitulaties.

Ook die moesten onvoorwaardelijk zijn, en beperkt blijven tot de militaire aspecten, en mochten geen beloften, of andere zaken bevatten.

Er is ook op 30 April 1945, tijdens onderhandelingen in Achterveld.

Ook NIET door de Duitsers gecapituleerd, of is Nederland weer terug gegeven aan Bernard von Lippe- Biesterfeld !!!!

Maarten van Rossum verteld, er alles over in het volgende filmpje ;

https://www.youtube.com/watch?v=SrgLsRGgK6k

Dat er ook in Achterveld, NIETS is ondertekend inz. een teruggave van Nederland, aan Wilhelmina !!!!

Op 4 Mei 1940 capituleerde groot admiraal, Hans-Georg von Friedeburg, en generaal Hans Kinzel, van het

Duitse leger in Noord West Europa, op de lunenburgerheide, t.o. de Britse veldmaarschalk, Bernard Law Montgomery .

Op 6 mei 1945 is enkel een overeenkomst getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes.

Zonder dat daarbij Bernhard von Lippe- Biesterfeld,daar zelfs bij was vertegenwoordigd.

Deze overeenkomst tussen de Canadese generaal Charles Foulkes, en de Duitse generaal Johannes Blaskowitz, betrof enkel de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland, en van de capitulatie op 4 mei 1940, van de Duitse troepen, in Noordwest-Europa.

Nederland is dus op 4, of 5 Mei 1940 NIET teruggegeven de BURGER Wilhelmina, of haar gevolmachtigd vertegenwoordiger Bernhard von Lippe- Biesterfeld !

Volgens Russische documenten, pleegde Adolf Hitler zelfmoord op 30 april 1945 te Berlijn, derhalve heeft hij de troon nooit teruggegeven aan de BURGER Wilhelmina

Rijkscommissaris Seyss-Inquart, die op 30 april 1945 in Achterveld, zich al nietwilde overgeven, overleed op 16-10-1946 te Neurenberg, ook hij heeft de troon nooit teruggegeven aan de BURGER Wilhelmina

Ook de Duitse generaal Johannes Blaskowitz, Hitler gaf hem in Januari 1945 het bevel over ‘Festung Holland’.

Pleegde op 5 februari 1948 zelfmoord, zonder de troon terug te hebben gevenaan de BURGER Wilhelmina, door van een galerij af te springen, in de gevangenis van Neurenberg.

Alle 3, dezer lieden zijn dus formeel overleden, en KUNNEN derhalve ook nooit GEEN troon meer geven, of terug geven, aan wie dan ook.

Het vermeende “Koningkrijk der Nederlanden, annex ( sedert 18 Mei 1940 ) Festung Holland’, is dus NOOIT niet terug gegeven aan “de BURGER” Wilhelmina, of haar gevolmachtigde Bernhard von Lippe- Biesterfeld !

C.q. “Festung Holland’, heeft sedert 18 Mei 1940, nooit niet opgehouden te bestaan, en wellicht bestaat heden nog steeds !

Of wellicht is Festung Holland’ door een maasje in de oorlogswetten 1945, zelfs als oorlogsbuit in “gealieerde” ( Amerikaanse ) handen gekomen ?

Maar 1 ding is zeker, Wilhelmina heeft immers door haar “vlucht” naar Engeland, en het vermeend regeren vanaf buitenlands grondgebied, Art. 21 Gw1939, pagina 4,“vrijwillig” afstand gedaan van de troon !

En is daar mede gewoon “BURGER” vanNederland geworden.

Op 13 maart 1945 keerde “de BURGER” Wilhelmina, voor het eerst terug, naar Nederland

Op 2 mei 1945 keert “de BURGER” Wilhelmina definitief terug, in het gebied wat geografisch bekend staat als Nederland.

Ze is in het gezelschap van haar dochter Juliana, die kort daarop doorvliegt naar haar kinderen in Canada.

De BURGER” Wilhelmina betrekt Landhuis Anneville, een villa in Ulvenhout, bij Breda.

Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd, en Wilhelmina slechts een burger, maar zeker geen staatshoofd meer was.

Kon ook niet worden overgegaan, tot het uitschrijven van democratische verkiezingen, voor het vormen van het naoorlogse kabinet.

Want, in 1939 werd het vijfde kabinet-Colijn zelfs geheel buiten de parlementaire fracties om gevormd, c.q. door de BURGER Wilhelmina BENOEMD !

Het kabinet zag zich echter bij zijn eerste optreden, in de Tweede Kamer geconfronteerd, met een motie die het optreden van het kabinet afkeurde (motie-Deckers).

De motie van wantrouwen, dwong het kabinet-Colijn per omgaande ontslag aan te bieden.

Bron; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33410-72.html

Vanaf dat moment stond al vast, dat een kabinet niet zonder de betrokkenheid, en instemming van het volk, de fractievoorzitters, en fracties in de Tweede Kamer gevormd / BENOEMD kan worden.

Om die reden heeft de burger Wilhelmina, als geruisloze “zichzelf benoemde” opvolger, van Adolf Hitler, op 24 juni 1945, de minister-president, en de ministers in het eerste naoorlogse kabinet ‘Schermerhorn-Drees’ zelf toch maar weer benoemd.

Gelet op GW 1939 / 1946 kan, en mag een BURGERGEEN regering benoemen, of verkiezingen uitschrijven / uitvaardigen !

Ook uw grootmoeder, of grootvader die ook gewoon BURGERS waren zouden gelet op Art 1 GW dit dus anders, kunnen hebben gedaan !

Seyss-Inquart was als Rijkscommissaris, formeel nog steeds het allerhoogste regeringsgezag, in het civiele ressort in Nederland, annex “Festung Holland’, en leefde nog tot, hij overleed op 16-10-1946 te Neurenberg.

En dus had Rijkscommissaris Seyss-Inquart, de democratische verkiezingen moeten uitschrijven / uitvaardigen !

Bovendien gelet op GW 1939 / 1946 moest een regering ALTIJD eerst doorhet volk gekozen worden, en kon zeker NIET, zo maar, door een BURGER worden benoemd !

Het door de BURGER Wilhelminabenoemde kabinet/ regering‘Schermerhorn-Drees’, wasdusgelet op GW 1939 / 1946 geheel onwettig !

Het door de BURGER Wilhelminabenoemde kabinet/ regering‘Schermerhorn-Drees’, is op 3 juli 1946, weer door die zelfdeBURGER Wilhelmina weer ontslagen, nadat er dus onder BEDROG in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden.

Want wederom, een BURGER, kan geen kabinet / regering benoemen, of ontslaan, en Seyss-Inquart was als Rijkscommissaris, formeel nog steeds het allerhoogste regeringsgezag, in het civiele ressort in Nederland, annex “Festung Holland’.

En dus had Rijkscommissaris Seyss-Inquart, een kabinet moeten ontslaan, en democratische verkiezingen moeten uitschrijven / uitvaardigen !

Als een eerste na oorlogs kabinet / regering, NIET wettig, en illegaal tot stand is gekomen, zijn kabinet Beel I, en ALLE, de daarop volgende kabinetten, tot op heden aan toe, NIET wettig, en illegaal !

Hierbij is bewezen dat het gebied, wat geografisch bekend staat, als “Nederland, c.q. staat der Nederlanden”, c.q. Koninkrijk der Nederlanden, vanaf 18 mei 1940 geen koning(in), en GEEN WETTEN meer heeft, en zonder wettige president, of staatshoofd, en een regering is.

En wellicht slechts “het bedrijf staat der Nederlanden” is.

Want volgens de volgende informatie is de staat der Nederlanden is slechts een “bedrijf / rechtspersoon”, geregistreerd bij het UCC, in Delawere, Amerika, onder registratie nummer ; 0001008288, en wel onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ”

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Netherlands&match=contains&action=getcompany

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Commission

Het bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN”,is tevens als bedrijf bekend bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onderD-U-N-S® nummer ; 40-200-0004BW.2 Art.1 vertelt mij ; De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid .

Duidelijk lijkt mij daar mee, dat ook gemeente,s, waterschappen, provincie,s, etc., en zelfs private samenwerkende ondernemingen als, banken, deurwaarders kantoren, etc., slechts rechtspersonen / bedrijven zijn !

Wanneer de bovenstaande info juist is, en niet kan worden weerlegd, heeft op 18 Mei 1940 het “koningkrijk der Nederlanden”, en de monarchie opgehouden te bestaan !

En was na 18 Mei 1940, het tweede kabinet-De Geer al onwettig, en illegaal.

De “BURGER” Wilhelmina heeft flink zitten rotzooien, in de vermeende “oorlogsregering” door zo maar zonder toestemming des volks ( verkiezingen ), naar eigen believen, allerlei mensen te ontslaan, en te benoemen !

Bron ; https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp8ws1/kabinet_de_geer_ii_1939_1940

En was het vermeende oorlogskabinet, gelet op GW 1939 / 1946, ook onwettig, en illegaal.

De BURGER Wilhelminabenoemde het eerste na oorlogse kabinet/ regering‘Schermerhorn-Drees’, dit wasdusgelet op GW 1939 / 1946 geheel onwettig !

Het door de BURGER Wilhelminabenoemde kabineteerste na oorlogse kabinet / regering‘Schermerhorn-Drees’, is op 3 juli 1946, weer door die zelfdeBURGER Wilhelmina weer ontslagen, nadat er gelet op GW 1939 / 1946, dus onder BEDROG, en buiten grondwettelijk in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden.

constitutioneel of grondwettelijk hof !

Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden” beschikt in tegenstelling tot vele landen om ons heen, niet eens over een constitutioneel hof.

Klopt naar m.i. vrije meningsuiting, wederom helemaal.

Want slechts geldige rechtstaten, republieken, etc., kunnen, en mogen een constitutioneel, of grondwettelijk hof hebben .

De vermeende grondwet, van 24 augustus 1815, is o.a. In / met Art.120 GW aangepast na, gelet op GW 1939 / 1946 18 Mei 1940.

Door regeringen na 18 Mei 190, en dus m.i. onwettige regeerders / lieden.

De vermeende grondwet, is volgens “Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden” wel op iedere INWONER van toepassing .

Maar NIET voor“Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden” zelf !

Want Art.120 GW, ingangsdatum: 15 juli 2008, gelet op GW 1939 / 1946, en de grondwet, van 24 augustus 1815, verbiedt m.i. in tegenspraak, op Art.1 GW, BW.2 Art.1, en BW.2 Art. 5, bovendien aan de rechter, om de wet, voor inwoners / mensen te toetsen aan de “nog steeds rechtgeldige” grondwet van 24 augustus 1815 !

Het klinkt mij een behoorlijk beetje in de oren, als de eerste 2 regels, van de bedrijfs regelementen van een “bedrijf”, waar ik ooit zeer korte tijd gewerkt heb !

Regel 1 was ; “de baas / directie” heeft ALTIJD GELIJK !

Regel 2 was ; heeft “de baas / directie” toch ONGELIJK, dan treed met onmiddellijke ingang, Regel 1 in werking !

Echter heeft “Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden”, of wat het ook moge wezen !

Zelf “vrijwillig”, op 10 December 1948, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) / A/RES/217, ondertekend.

Deze tot op heden nooit niet opgezegd !

Mijn mensenrechten MOETEN mij worden gewaarborgd door “Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden”, of wat het ook moge wezen.

Door deze“vrijwillig”, op 10 December 1948, ondertekende, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) / A/RES/217

Art. 30UVRM luid immers :

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen, om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Al mijn vaders mensenrechten werden al geschonden, door “vertegenwoordigers van politieke verenigingen”, middels het hem “VERPLICHTEN, BEDREIGEN met straffen” etc., inz. VERPLICHTE GEBOORTE AANGIFTE, van mijn geboorte, Art. 1:19e.2 BW, dit word gewaarborgd door ; Art. 3 UVRM.

En inz. de creatie van de BURGER / NATUURLIJK PERSOON, annex Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, welke handelingen, mij de VOOR namelijk levend geboren mens ab, in een “staats slavernij wierpen, een schending van Art. 4UVRM

Het oorlogskabinet was mi. onwettig, de eerste, en tweede na oorlogse kabinetten waren onwettig.

Een onwettige regering kan, en mag GEEN verkiezingen uitschrijven !

Daar mee zijn ALLE regeringen / kabinetten na 13 Mei 1940 onwettig geworden !

Verkiezingen zijn slechts een manipulatie, en bedrog spel !

Een soort “balletje balletje” spel !

Door er aan deel te nemen, stem je automatisch in met de spelregels, die je zelf wellicht niet eens goed kent

En, stem je automatisch in met de uitslag winnen, of verliezen, de organisator bepaald de spelregels, en achteraf zeuren, de schade verhalen is totaal uitgesloten !

Ik stel ; “alleen ROEDELDIEREN”, als honden, wolven, hyena,s etc., hebben vermeende leiders nodig, om in hun levensbehoeften te voorzien !

Ik stel tevens ; Alle mensen worden vrij, en gelijk in waardigheid, en rechten geboren.

Zij zijn begiftigd met verstand, en geweten, en behoren zich jegens elkander, in een geest van vreedzame broederschap te gedragen. Art. 1 UVRM

Een ieder mens heeft het recht op het leven, aanspraak op alle rechten, en vrijheden, en onschendbaarheid

Niemand kan, en mag in slavernij, of horigheid gehouden worden, en menselijke geslaafden” dienen bevrijd te worden

Slavernij, en slavenhandel, in iedere vorm zijn mensonwaardig.

Een ieder mens heeft recht op eigendommen , welke hij / zij eerlijk verdiend hebben, hetzij alleen, hetzij te samen met andere mensen.

Niemand mag willekeurig van zijn / haar eerlijk verkregen eigendommen, door anderen worden beroofd, op welke wijze dan ook.

Niemand mag onderworpen worden aan willekeurige inmenging, in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis,of aantasting van zijn / haar eer, of goede naam, op welke wijze dan ook.

Een ieder mens heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten, van mening, meningsuiting, en godsdienst, op welke wijze dan ook.

Een ieder mens, moet eerlijk zijn jegens andere mensen, en dient andere mensen bij overeenkomsten etc. eerlijk 100% duidelijk voor valkuilen te behoeden, en voor te lichten .

Niemand mag worden gedwongen, om tot een groep, vereniging of roedel te behoren. Art 3:33 BW

Het BEDROG & VALKUILEN van vermeende verkiezingen !

Wederom, door aan vermeende democratische verkiezingen deel neemt, stem je automatisch in, met de spelregels, die je zelf wellicht niet eens goed kent .

Indien je gehoor geeft aan de oproepen, en met je oproepkaart naar een stembureau gaat, MOET je, je volgens de spelregels, van de organisator, de kiesraad, gemeente, etc., identificeren met een ID bewijs, paspoort, of een rijbewijs .

Welke jou door een dochteronderneming van “het bedrijf staat der Nederlanden”, in “VERPLICHTE HUUR” , of zo het noemen wilt, in bruikleen is opgedrongen, c.q. is verstrekt !

En welke je, hoe fraudegevoelig die dingen dan ook zijn, in openbare gelegenheden, of op openbare weg, door “het bedrijf staat der Nederlanden” “ALTIJD VERPLlCHT”, bij je moet dragen, en op verzoek / bevel moet tonen / afgeven .

Deze spelregel, van het “balletje balletje” spel “VERKIEZINGEN”, is de eerste valkuil, c.q. het eerste, en belangrijkste bedrog, in het hele spel !

De vraag van de mens / persoon aan de andere kant van de tafel is altijd, “mag ik UW identiteitsbewijs even zien” ?

Wanneer ik dit “vrijwillig” doe Art 3:33 BW, stem ik al “stilzwijgend” in, NIETde soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, geboren uit de mens ; Jacoba Coljee, en verwekt door de mens ; Willem Gerrit van Egdom, met mensen rechten te zijn !

Maar erken ik stilzwijgend ; wederom Art 3:33 BW,de door “het bedrijf staat der Nederlanden” owww zo graag gewenste ; de 2e dood geborene, de “dode entiteit”, de NATUURLIJK PERSOON, BURGER, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, ; ALBERTUS VAN EGDOM, Albertus van Egdom, A van Egdom, of enige afgeleide daar van, te zijn !

Het grote verschil !

1 ) De soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, heeft, en behoud levenslang zijn MENSEN, en burger, en zelf beschikkings RECHTEN ;

Universele Rechten Van de Mens ( 1789 ).

Het handvest van de aarde .

Het handvest voor compassie .

Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR ).

Universele Rechten Van de Mens ( 1948 )

En de natuurwetten .

2 ) De “dode entiteit”, de NATUURLIJK PERSOON, BURGER, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, ; ALBERTUS VAN EGDOM, Albertus van Egdom, A van Egdom, of enige afgeleide daar van, heeft slechts BURGERRECHTEN .

C.q. mindere, tot bijna GEEN RECHTEN !

Gelet op Art 3:33 BW, het “vrijwillig” tonen, van een vermeend document,geproduceerd, en afgegeven door “het bedrijf staat der Nederlanden”, of 1 diens “dochterondernemingen” .

Is altijd, automatisch “stilzwijgend” erkenen, dat je de de NATUURLIJK PERSOON, BURGER, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, bent !

Ook een mondelinge, stilzwijgende overeenkomst, is namelijk een overeenkomst !

Je ziet daarmee altijd, automatisch “stilzwijgend” af, van je MENSENRECHTEN !

Art. 217 Bw. Boek 6, een overeenkomst komt tot stand door een aanbod, en de aanvaarding daarvan !

De handeling je identificeren met een ID bewijs, paspoort, of een rijbewijs, verstrekt door hoe dan ook, “het bedrijf staat der Nederlanden” .

Maakt je wellicht onwetend, automatisch tot staats eigendom, c.q. staats slaaf

Met opzet zijn de mensen achter de tafeltjes, in de stembureau,s veelal,GEEN beedigd AMBTENAAR, of zijn er indien zij dit wel zijn, in hun “vrije tijd”, door de organsaties, ingehuurd in BURGER personna !

De mensen achter de tafeltjes, in de stembureau,s, zijn er “zelf wellicht onwetend”, er slechts om de eerste spelregels, voor “het bedrijf staat der Nederlanden”, “juridsch gewaarborgd” uit te voeren, en te controleren !

1 ) De levend geboren mens, met mensenrechten, die zich geidenttificeerd heeft, met een ID bewijs, paspoort, of een rijbewijs, verstrekt door hoe dan ook, “het bedrijf staat der Nederlanden”.

Erkent automatisch, stilzwijgend, en Art 3:33 BW “vrijwillig”, de 2e dood geborene, deNATUURLIJK PERSOON, BURGER, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, te zijn, en ziet daar mee af van zijn / haarmensenrechten !

2 )Erkent automatisch, stilzwijgend, en Art 3:33 BW “vrijwillig”, al de spelregels van de organisatie,s ( kiesraad, gemeente,s etc. ) te aanvaarden, en te zullen respecteren !

Dit ongeacht de uitslag, van het “balletje balletje” VERKIEZINGS spel !

U krijgt vervolgens uw vet beloofde “beloning”, voor uw komst, en IN stemmingen, het is slechts een “stuk papier, een vermeend stembiljet” waar u wat op MAG aankruisen, of desnoods een gewenste tekst, op mag zetten, of desnoods zelfs als kleurplaat mag gebruiken .

Of zelfs evt. als souvenir mee naar huis mag nemen, het maakt de organisatoren, verder helemaal niet uit, wat u er mee doet !

De poppenkast, c.q. het BEDROG voor domme volwassenen, kan beginnen, en verder gaan !

De organisatoren ( kiesraad, gemeente,s = onderdeel van “het bedrijf staat der Nederlanden” ), bepalen immers de spelregels, van het spel, daar heeft u immers zelf “vrijwillig” stilzwijgend, voor een periode van 4 jaar, mee ingestemd !

Het uitbrengen van jouw stem, is slechts gelijk aan het weggeven, van jouw macht / blanco machtiging, aan politieke verenigingen, met hun vertegenwoordigers, voor een periode van 4 jaar .

Ongeacht de politieke vereniging ( partij ) waarop, ze vermeend gestemd hebben, die hen voor de verkiezingen gouden bergen beloofden. !

Als de winst (de macht), en daarmee de blanco volmachten, van de NATUURLIJK PERSONEN, BURGERS, voorhet “balletje balletje” VERKIEZINGS spel binnen gehaald is .

Bepalen de spelregels van de organisatoren wel, wat er verder gebeurt,

Dan zijn onder het mom van democratie, de DEMONEN vermeend door “het volk” gekozen.

En gaat het knippen en scheren, van de goedgelovige kiezers = IN STEMMERS, van het “balletje balletje” VERKIEZINGS spel, net zo hard, en andere mensen, die weigeren om onderdeel van het systeem te zijn, en NIET op de uitnodiging, van het “balletje balletje” VERKIEZINGS spel zijn ingegaan .

Onder het mom van “democratisch gekozen”, net zo hard, en zo niet nog harder, gewoon verder !

Niemand mag worden gedwongen, om tot een groep, vereniging of roedel te behoren. Art 3:33 BW

Indieneen vermeende regering, besturen van instellingen, bedrijven etc. zich beroepen , op “dienstbaar”zijn, c.q. vermeend een “dienstbaarheid” zijn, het volgende ; Art. 1,Bw.1 u bent vrij om een dienstbaarheid te dulden, of niet te dulden.

Beste aangeschreven “heren” ; Melle Bakker, Lucas .en M.M. Bolsius.

Hierbij doe ik u de onderstaande kennisgeving toekomen :

Ik, de soeverein, en levend, op; 07-05-1955 te Westbroek geboren VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert,

Geboren uit de mens ; Jacoba Coljee, en verwekt door de mens ; Willem Gerrit van Egdom.

 

Vrij, en gelijk in waardigheid, en rechten geboren, en begiftigd met gezond verstand, en geweten .

 

Inzake mijn geloof, en persoonlijke levensovertuiging .

 

En hier door levende, mij beroepende op, volgens, de door op07-05-1955 te Westbroek, om 04.30 uur, tot aan mijn overlijden, door mij eerdere omschreven verkregen mensenrechten .

 

Ik wil, kan, en mag andere mensen, of andere levende wezens, NIET “DWINGEN, en DREIGEN”, Art. 284.1, 285.1, 285.2, en317 Wvsr.

 

Ik wil, kan, en mag andere mensen, of andere levende wezens, NIET “onvrijwillig” knechten, of slaven, Art. 4EVRM,Art. 4UVRM, Art. 273f SR,

 

Ik wil, kan, en mag andere mensen, of andere levende wezens, op geen enkele wijze, van hun eerlijk verkregen eigendommen beroven, Art. 17 UVRM, Art.326 Wvs, Art. 312 sr.

Ik wil, kan, en mag andere mensen, of andere levende wezens, op elke wijze behulpzaam zijn .

 

Ik wil, kan, en mag andere mensen, of andere levende wezens, op geen enkele wijze, misleiden, bedriegen, be-liegen, lastigvallen, of be-frauderen !

 

Dit alles bovenstaande wil, kan, en mag ik ook niet doen, laten doen, middels een opdracht, blanco volmacht, aan enig denkbare derde partij, bedrijf, of vertegenwoordiger .

 

Wat een ander mens niet wil, dat hem, of haar geschied, doet die andere mens, ook bij andere mensen NIET !

 

Het is aan mij, en aan niemand anders, om mijzelf te besturen .

Ik ben als vrij mens, als mens in bevoegdheid van burger, het hoogste gezag, in mijn autonomie, en zelf beschikkings recht.

Ik heb geen handelsbevoegdheden aan derden gegeven, en ik zal in “vrije wilsbeschikking” ook nooit handelsbevoegdheden aan derden geven.

Noch geef ik iemand het recht voor mij te spreken, of te handelen .

Beste aangeschreven heren, Melle Bakker, en Lucas .M.M. Bolsius, ik de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren, VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, heeft, en behoud heel graag levenslang, zijn MENSEN, en burger, en zelf beschikkings RECHTEN

Ik de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren, VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, bedank, er vriendelijk, en beleefd voor om mij schuldig te maken aan ;

Deelneming aan een organisatie, die tot oogmerk heeft, het plegen van misdrijven, tegen zijn medemensen Art.140 Wvs

In “vrije menselijke” wilsbeschikking Art 3:33 BW, geef ik u hierbij te kennen, dat ik voor nu, en tot het einde van mijn leven vriendelijk, en beleefd bedank, voor de / uw uitnodigingen, en de eer te MOGEN meedoen, aan het listig opgezette, en het zeer misleidende, “balletje balletje” VERKIEZINGS spel, georganiseerd door “het bedrijf staat der Nederlanden”, of 1 diens “dochterondernemingen” .

Door het behouden, en zorgvuldig te bewaren, van het orginele exemplaar, tot uitnodiging van deelname aan, van het door “het bedrijf staat der Nederlanden”, of 1 diens “dochterondernemingen” verstuurde exemplaar, c.q. de stempas waarop het kenmerk staat, welke herleidbaar is naar mijn post, born trust nalatenschap .

En een orgineel gewaarmerkt exemplaar, van dit document, kan ik bewijzen, nooit aan deze, deelneming aan een organisatie, die tot oogmerk heeft, het plegen van misdrijven, tegen zijn medemensen, Art.140 Wvs, heb meegewerkt !

Op de volgende pagina, doe ik u voor evt. handelingen , die u wellicht moet verrichten, inz. mijn weigering, op uw uitnodigingen, en mijn kennisgeving aan u allen is toe komen ! .

Een ingescande afdruk, van uw uitnodiging, c.q. de stempas waarop het kenmerk staat, welke herleidbaar is naar mijn post, born trust nalatenschap, annexde Cestui Que Vie (na-) geboortetrust .

adres gegevens om privacy redenen weg gewist

Tevens verzoek, en indien noodzakelijk, sommeer ik u, als levend geboren mens, in vrije wilsbeschikking, Art 3:33 BW de door u aan mijn door uw verzonden “uitnodiging”, tot mee te spelen, in het zeer misleidende, “balletje balletje” VERKIEZINGS spel !

En mijn weigering om gebruik te maken van uw uitnodiging, ook maar ergens in te laten mee spelen / tellen, c.q. mijn vermeende verloren gegane, c.q. blanco stem , etc. etc., of wat er voor benaming aan gegeven kan worden .

Tevens verbied ik u “mijn”evt. Vermeende “verloren gegane stem”, “blanco stem”, of wat er voor benaming aan gegeven kan worden, te verdelen, onder 1 van de deelnemende POLIZIEKE verenigingen !

Ik ken uw “vermeende spelregels” niet eens !

Ook verleen ik niemand het recht, om mij vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving, verplichtingen op te leggen, die op ook maar enig denkbare enigerlei wijze, mijn ook maar enig denkbare rechten te schenden .

Reeds 2 maal aantoonbare, eerdere schriftelijke kennisgevingen, persoonlijk afgegeven zie ; http://abvanegdom.123website.nl/438849673 , en ; http://abvanegdom.123website.nl/439051179

Aan een medewerkster van de ( mede ) organisator, van het “balletje balletje” spel “VERKIEZINGEN”, de hoofdbestuurder, c.q. de hoofdverantwoordelijke van / voor de rechtspersoon, van mijn vorige woon gemeente Hilversum.

Dhr, PIETER IZAAK BROERTJES, in functie als burgemeester, de hoogste gemeente ambtenaar, aldaar .

Dhr, PIETER IZAAK BROERTJES, in functie als burgemeester, de hoogste gemeente ambtenaar, in de gemeente Hilversum, is als mens, gelijk ik de mens, Art.1 GW, Art.1.1 BW

Van Dhr, PIETER IZAAK BROERTJES, heb ik nooit enige tegenreactie, of protest op mijn afgegeven kennisgevingen, mogen vernemen, maar Art.6:7.Awb, geld ook voor hem !

Maar hebben schijnbaar niet mogen leiden tot het resultaat, van mijn kennisgevingen, c.q. mijn Art 3:33 BW vrije wilsbeschikkingen .

Schijnbaar heb ik toch iets fout gedaan, of heeft Dhr, PIETER IZAAK BROERTJES, zijn taak / ambt verzaakt, of wellicht zelfs, “machtsbruik van een AMBTENAAR”, zie Art.44 Wvsr, en Art. 45 Wvsr

Derhalve stel ik nu / heb ik nu u als de hoofdbestuurders, c.q. de hoofdverantwoordelijken van / voor de rechtspersonen, in kennis gesteld .

Juridische Kennisgeving !

Ik de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren, VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert .

Mij zelf in vrije wilsbeschikking, erkennende als zie de bijlage

Ik benin ID’entiteit’ publiekrechtelijk voornamelijk persoonab van egdom, in mijn status van Autonoom Kosmopoliet Soeverein, binnen het recht van de Verenigde Naties.

In Nederland, op 07-05-1955 geboren, en daardoor gewettigd in het Nederlands recht; het grondrechtelijk recht van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dat is mijn wettig en onvoorwaardelijk grondrechtelijk geboorterecht, zo ook UVRM art. 30onvoorwaardelijk, als vrij en soeverein mens, op het soeverein grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

Ik, ab, verklaar als vrij, en levend mens, geboren te zijn te Westbroek, coordinaten ;52° 9′ NB, 5° 8′ OL, op het soeverein grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

Een vrij mens die zich beroepen kan op alle mensenrechten, die in nationaal en internationaal recht gegeven zijn, als wel die in verdragen vastgelegd zijn.

Overtredingen van mijn rechten zijn in het strafrecht strafbaar gesteld.

Als vrij mens, geboren op het soeverein grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, heb ikook de bijbehorende status en bevoegdheid verkregen om, vrijelijk in mijn wil en in vrijheid van keus, gebruik te kunnen maken, van mijn privaatrechtelijk zakelijk handelend natuurlijk persoon.

Als publiekrechtelijk voornamelijk persoon kan ik er dus voor kiezen zakelijk handelend te zijn als burger onder de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek / boek 1 / art. 1

Zie ook het gelijkheidsbeginsel in art. 1 van de Grondwet.

Bij deze verklaar ik mijn eigen ( volks) vertegenwoordiger te zijn, en oneindig te blijven !

Daar mede mijn stem thans geheel voor mijzelf te houden, mijn stem trek ik terug uit uw register, mijn stem was altijd al mijn stem, en exclusief voor mijzelf, en nu leg ik dit expliciet en onweerlegbaar vast in deze Juridische verklaring.


Als ik spreek of zwijg, dan is dat uit vrije wil.

Het is aan mij, en aan niemand anders om mijzelf te besturen.

Het is aan mij om in de eerste plaats ‘de-facto’ te handelen in het algemeen en een ieder verbindend belang en pas in de tweede plaats om ‘de-jure’ te handelen in het algemeen en een ieder verbindend belang.


Ik sta onder geen beding een mandaat/bevoegdheid / machtiging af aan een ander persoon, zijnde rechtspersoon / vereniging / ANBI, uit het publieke domein.

Ik geef geen handelsbevoegdheid aan derden, noch geef ik iemand het recht voor mij te spreken ,of te handelen.

Ik verleen niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving verplichtingen op te leggen die mijn rechten schenden.


Dat is mijn besluit en niemand anders kan noch zal hier over zeggenschap hebben.

Ik geef te kennen, dat ik voor de registratievan mijn voornamelijk persoon “ ab van egdom’ en mijn natuurlijk persoon ‘A VAN EGDOM’ nooit mijn toestemming heb gegeven aan wie dan ook.


Mijn vader heeft mij destijds aangegeven bij de burgerlijke stand in Westbroek, waarna ik door een ambtenaar, men kan mij thans niet eens meer zeggen wie deze ambtenaar was, ingeschreven werd in het geboorteregister.

Deze verplichting werd mijn ouders door “het BEDRIJF de Staat der NEDERLANDEN”, op straffe van, middels Art. 1:19e.2 BWopgelegd !

Dat mijn vader dit destijds in goed vertrouwen, en in onwetendheid van wat ik zelf nu weet, heeft gedaan doet hier niets aan af.

Aldus: registratie van mijn voornamelijk persoon ‘ab van egdomen registratie van mijn privaatrechtelijk zakelijk handelend natuurlijk persoon ‘A VAN EGDOM(waarbij aan deze laatstgenoemde persoon het Burger Service Nummer ( dit is om privicy reden weg gelaten ) is toegekend) is buiten mijn vrije wil, en instemming tot stand gekomen.

Ik geef te kennen,dat andere vormen van registratie die voortgekomen zijn uit deze basisregistratie, mij evenmin verplichten tot gebruik hier van.

Deze verplichting rust wel op anderen in het publieke domein.

Met name degenen die zich hieraan verbonden hebben in de-jure en de-facto, doordat zij een ambtseed of ambtsbelofte hebben aanvaard om mij het gebruik van dergelijke registraties, zoals hier bedoeld, binnen de economische ruimte toe te staan.

Hetgeen geschiedt zodra ik uit eigen vrije wil een wederzijds in natte inkt getekende overeenkomst/contract met wie dan ook wil aangaan, volgens het verbintenisrecht, zoals dat in het Burgerlijk Wetboek tot op heden is opgetekend.

Wanneer anderen in het publieke, of zakelijke domein mij willen dwingen te handelen / niet te handelen, zonder contract als hierboven omschreven, dan zal ik hierop niet ingaan.

Wel zal ik hierop mijn aangifte baseren tot strafrechtelijke vervolging, tenzij het mij uit eigen vrije wil alsnog behaagt en tot voldoening strekt hierop in te gaan.

Burgerlijk Wetboek Boek 1, Art.1

  1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

  2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Ik ben een vrij mens en ik ben bevoegd tot het genot van mijn burgerrechten en ik hoef geen dienstbaarheden te dulden.

We kennen geen slavernij in Nederland,art. 4 EVRM, art. 4 UVRM en art. 273f SR.

Dus zakelijk handelend ben ik in gelijk recht met ieder ander, en ik hoef geen zaken te doen met iemand waar ik dat niet mee wens te doen.

Wel of niet zaken doen is mijn vrijheid van keus in mijn wil.

Welke rechten geborgd zijn onder de Grondwet Art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Welke rechten geborgd zijn onder de UVRM Art. 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke

aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

In dit besef verklaar ik geen enkele andere autoriteit over mijn leven te dulden dan mijzelf, een ieder heeft de verplichting jegens mij zich te gedragen in het algemeen en een ieder verbindend belang:

Niet doden / Niet dwingen / Niet stelen

Uitdrukkelijk wil ik stellen, dat ik deze verplichting zal respecteren in ieder ander, zolang ik leef.

Indien ik belaagd word, op welke wijze en door wie dan ook, dan zal ik mij proportioneel weren, om dit onrecht te verhinderen.

Anderen in mijn directe omgeving, zoals geliefden / buren / vrienden, die mijn assistentie tot verweer inroepen, dan wel op dat moment niet bekwaam zijn die in te roepen, maar wel naar mijn mening in directe nood verkeren, zal ik bijstaan naar mijn beste vermogens, in hun verdediging tegen onrecht begaan door publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke dienaren, dan wel tegen zij die verkondigen ‘onbezoldigd’ dienaar in functie te zijn, en uit hoofde daarvan te handelen.

Voor gevolgschaden die ik ondervind uit welke belaging dan ook, stel ik de belager(s) zelf hoogst persoonlijk en zonder uitstel commercieel aansprakelijk.

Nimmer zal ik instanties / rechtspersonen / juridische titels / etc. aanklagen, omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden door mensen van vlees en bloed.

Deze mensen van vlees en bloed dragen eigen verantwoordelijkheid over hun handelen en als dit handelen uitmond in wederrechtelijke en onwetmatige daden, dan krijgen zij persoonlijk te maken met strafrechtelijke vervolging.

In tweevoud opgemaakt, en ondertekent te Amersfoort, en daar van 1 exemplaar, na aftekening, en afstempeling, aangeboden ter kantore van het bestuursorgaan gemeente Amersfoort

De originele, door u aan mij toegezonden stempassen, zijn door mij als bewijs, dat ik geen gehoor heb gegeven aan uw uitnodigingen, veilig gesteld in mijn archief.

Doch afschriften er van, zijn reeds ingevoegd, in dit document.

Zij vormen een onderdeel / onverbrekelijk geheel in deze Kennisgeving .

Ik de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren, VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, ben onvoorwaardelijk mijn eigen vertegenwoordiger, en zal tot aan mijn overlijden mijn eigen vertegenwoordiger, blijven !

Ik de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren, VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, bij mijn geboorte, begiftigd met gezond verstand, en geweten, ben het allerhoogste menselijk gezag over mij zelf .

En zal gezien mijn rechten, geen ander hoger menselijk gezag, dan ik zelf, over mij zelf van andere mensen dulden !

Ook niet wanneer zij dit doen, middels vermeende vertegenwoordigers, of opdrachten aan derde partijen !

Ik zal mij ten alle tijden jegens andere mensen, in goede menselijke normen, en waarden, en in een geest van broederschap gedragen .

Gelijk ik van hen verwacht, en van hen eis !

Voor gevolg schade,s die ondergetekende, de soeverein, en levend op; 07-05-1955 te Westbroek geboren, VOOR namelijk mens ; Albertus, roepnaam Ab, of Albert, ondervind, uit welke belaging dan ook .

Stelt ondergetekende de belager(s) zelf hoogst persoonlijk, en zonder uitstel, commercieel aansprakelijk, volgens zijn kostenschema, welke digitaal vermeld staat op ; http://abvanegdom.123website.nl/439024387

Nimmer zal ondergetekende instanties / rechtspersonen / juridische titels / etc. aanklagen, omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn, die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden door mensen van vlees en bloed.

Deze mensen van vlees en bloed dragen hun eigen verantwoordelijkheid, over hun handelen, en als dit handelen uitmond in wederrechtelijke, en onwetmatige daden, dan krijgen zij persoonlijk te maken met strafrechtelijke vervolging.

Gaarne ontvang ik van u een ontvangstbevestiging, en uw antwoorden op het door mij aan u gestelde.

Aangezien het mij, inzake mijn geloof, en persoonlijke levensovertuiging, zeer streng verboden is, met

robots, computers, en machines te communiceren.

 

Een robot, computer, of machine, kan n.l. zelfstandig helemaal niets, zonder een levende mens, welke

verantwoordelijk is, en welke persoonlijk ter verantwoording geroepen kan worden, voor zijn / haar

handelingen.

 

En om voor mij rechtszekerheden te stellen, en ter mijner gewenste controle, zekerheden te stellen, met een

levende mens, welke verantwoording neemt voor zijn / haar communicatie, en welke bereid is, en de evt.

gevolgen daarvan te aanvaarden, te communiceren.

 

Gaarne ontvang ik, ondergetekende van u, uw rechtspersoon ( bedrijf ), een geautoriseerde ontvangst

bevestiging, met daar in ook duidelijk vermeld mijn kenmerk.

 

Uw evt. antwoord poststuk(ken) duidelijk te autoriseren met de naam, functie, dienst en of

personeelsnummer, en de natte handtekening” van de verantwoording nemende, verantwoordelijke,

levende mens, c.q. verantwoordelijke persoon.

 

Poststukken die aan mij verstuurd zijn / worden, met een zogenaamde droge (ingescande) handtekening, of

die helemaal niet voorzien zijn van een handtekening.

 

Of met de mededeling “deze brief is automatisch aangemaakt” etc., zullen door mij, middels waarborging van

; Art 1.1 GW, als een minachting aan mijn geloof, persoonlijke levensovertuiging, en intellect, en als NIET RECHTSGELDIG, worden beschouwd / ervaren.

 

 

Zonder kwade wil, of frivoliteit, met vriendelijke, beleefde soevereine groet .

Typ, spel, en schrijf fouten voorbehouden .

Tevens de @auteur van dit document zijnde.

 

 

Ik, gekend als ab van egdom ; ablevend geboren uit de familie,s coljee, en van egdom, roepnaam; ab.

Als VOOR namelijk levend mens, van vlees, en bloed ab, geboren op; 07-05-1955 te Westbroek, coordinaten ; 52° 9′ NB, 5° 8′ OL, en levende als vrij geboren, en soeverein mens, op het vaste land, bij de gratie Gods, en als crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent, en auteur van de copyright naam, claim de naam en de handtekening ©ALBERTUS van EGDOM, en / of alle afgeleide daarvan, alle rechten voorbehouden.

 

De VOORnamelijk levend geboren mens ab, levend geboren uit de familie,s coljee, en van egdom.

 

In handelspersoon, de aan mij de “levende mens ab”, onder DWANG, OP STRAFFE VAN, VERPLICHTE” vertegenwoordiger van de 2e dood geborene, de Cestui Que Vie(na-) geboorte, welke mede is vrijgekomen tijdens mijn geboorte,NATUURLIJK PERSOON / BURGER ; ALBERTUS VAN EGDOM

correspondentie uitsluitend per briefpost

Inz. correspondentie, verleen ik u toestemming uw reactie, te richten aan ;

de mens ab”

In care ; Adres gegevens laat ik om privacy redenen weg !